Loading...

Rekrytering

Många företag inser i dag fördelarna med att köpa tjänsten Rekrytering. Eftersom de flesta företag inte rekryterar så ofta, finns helt enkelt inte kunskapen internt. En felrekrytering kan dessutom komma att kosta företaget massor av tid och pengar. För att undvika detta får du hos oss en personlig kontakt som sköter just Din rekrytering från början till slut och som kan ditt ärende fullt ut.

“Spara pengar”
Tillsammans med Dig lägger vi en resursplan och tar fram en kravprofil på den eller de personer som just ditt företag behöver. Därefter arbetar vi fram lämpliga kandidater genom vårt stora och breda nätverk. Vi arbetar också med resursanalyser och kompetensutveckling. Du sparar både tid och pengar på att låta oss göra jobbet.

Skandinavisk Kompetensservice
Skandinavisk Kompetensservice
E-mail: info@kompetensservice.com
Tel Växel: +46 (0)455 694 100
Skandinavisk Kompetensservice
Kontakta oss

Teknikspecialister för tung industri.

Låt oss hjälpa er med bemanning!
Kontakta oss